Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΞΩΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ E-SERVICES»και τον διακριτικό τίτλο «ΞΩΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ E-SERVICES» (εφεξής καλούμενo «Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών») σέβεται και προστατεύει τα διακινούμενα μέσω διαδικτύου προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών (εφεξής καλούμενοι «Χρήστες») της ιστοσελίδας www.taxidepseme.gr (εφεξής καλούμενη «Ιστοσελίδα»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σκοπό έχει να σας ενημερώσει σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου και αποδέχεστε αυτό στο σύνολό του. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι εάν δεν αποδέχεστε τους όρους, όπως αναφέρονται παρακάτω, είτε εν μέρει είτε συνολικά, απέχετε από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων της Πολιτικής Απορρήτου οποτεδήποτε, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των «Χρηστών» της, εντός των νομίμων πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών θα αναρτήσει τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου. Τέτοιες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, ήτοι από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε περιήγησή και χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης, θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω μεταβολών. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου για περιοδικές τροποποιήσεις.

Η διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνονται, κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, υπόκειται στους όρους της παρούσας, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής (ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006, όπως ισχύουν) και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 2016/679, Οδηγίες 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ), αλλά και από τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνον για πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα ή από άλλες ιστοσελίδες.

Με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα και που εκουσίως καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας ως μέλος και την δημιουργία του λογαριασμού σας. Η αλήθεια, ακρίβεια και εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε είναι αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών. Μέσω του λογαριασμού σας έχετε μόνιμο δικαίωμα διαχείρισης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δύναται να συγκεντρώνει δύο είδη πληροφοριών για εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα:

  • Προσωπικές Πληροφορίες, ήτοι ενδεικτικά:

Ονοματεπώνυμο

Χώρα προέλευσης

Πόλη διαμονής

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση κατοικίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

  • Μη Προσωπικές Πληροφορίες, ήτοι ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους σελίδες της Ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και την διεύθυνση IP.

Οι πληροφορίες που δίνονται εκούσια από τα συνεργαζόμενα καταλύματα είναι απαραίτητες για την καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των προσφορών και υπηρεσιών του εκάστοτε συνεργαζόμενου καταλύματος. Η εκ μέρους σας παραχώρηση προσωπικών πληροφοριών συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών αυτών για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

Με την περιήγηση ή χρήση της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή του δικαιώματος του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών να επικοινωνεί μαζί σας με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή.

Συνοπτικά ζητούνται τόσες μόνο πληροφορίες, όσες απαιτούνται προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή της υπηρεσίας μας.

Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεσμεύεται να μην διανέμει ή κοινοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή σας. Εξαίρεση κατά την οποία μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν οι περιπτώσεις: α) συμμόρφωσης σε εφαρμοστέους νόμους, β) ανταπόκρισης σε έρευνες των αρμόδιων τοπικών ή αλλοδαπών Αρχών, γ) συμμόρφωσης με έγκυρη νομική διαδικασία και δ) προστασίας δικαιωμάτων και περιουσίας του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας, άλλων Χρηστών αυτής. Παρέχοντας στο Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών προσωπικά σας δεδομένα, αναγνωρίζετε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης αυτών από τρίτα μέρη που λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.

Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser)σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, κάνοντας έτσι την μελλοντική περιήγησή του στις ίδιες ιστοσελίδες ταχύτερη και πιο εύκολη. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα «Cookies» χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης για τη διευκόλυνση πρόσβασης των Χρηστών, για στατιστικούς λόγους, λόγους προώθησης των υπηρεσιών του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών και βελτίωσης της Ιστοσελίδας και για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε, είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης των «Cookies», χρησιμοποιούμε τα «Cookies» για να έχουμε την δυνατότητα να σας αναγνωρίσουμε και να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε την χρήση των «Cookies» αν το επιτρέπει ο φυλλομετρητής (browser) σας, παρόλο που μια τέτοια ενέργεια θα επηρεάσει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα «Cookies» δεν προκαλούν ουδεμία βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών θεωρεί όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες ιδιαίτερα σημαντικές και γι’ αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους ενάντια σε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη. Παρόλα αυτά τρίτα άτομα ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά ή να τα υποκλέψουν. Για τον λόγο αυτό, παρότι εργαζόμαστε σκληρά για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια διείσδυσης, δεν υποσχόμαστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν πάντα προστατευμένα.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) σε άλλες ιστοσελίδες. Οι Χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τις άλλες ιστοσελίδες. Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν ευθύνεται για τους όρους Πολιτικής Απορρήτου που ακολουθούν άλλες ιστοσελίδες.

Μέσω της ιστοσελίδας, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε Newsletter, προκειμένου οι Χρήστες αυτής να ενημερώνονται για νέες προσφορές που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Γραφείοy διαδικτυακών υπηρεσιών. Παρέχεται το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα αποδεικτών του Newsletter και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε

Τα Πνευματικά Δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στο Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων και λογισμικού, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών. Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή, ολική ή μερική, ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) info@taxidepseme.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας στον αριθμό σταθερού τηλεφώνου 2314013237